1338

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach

         Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym, działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach oraz Statutu i posiada osobowość prawną.

         Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach został powołany przez Oddział Okręgowy w Warszawie w marcu 2015 r., a swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2015 roku. Terenem działalności są granice administracyjne Gminy Michałowice.

         Działalność OR i Kół Terenowych oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu naszych członków.

         Zarząd Oddziału Rejonowego ma swoją siedzibę w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w pokoju 104 na I piętrze. Członkowie Zarządu OR pełnią dyżury w środy, w godzinach 12.00 ÷ 14.00.

         W skład Zarządu Oddziału Rejonowego wchodzą przedstawiciele wszystkich Kół Terenowych.

         W chwili utworzenia Oddział Rejonowy w Michałowicach składał się z 7. Kół Terenowych działających w poszczególnych sołectwach i osiedlach Gminy Michałowice, zrzeszając na dzień 1. czerwca 2015 roku – 441 Seniorów.

         Aktualny stan osobowy, na dzień 24. lutego 2020 roku – 723. członków, zrzeszonych w 10. kołach.

Liczebność członków w poszczególnych latach:

 

w 2015 r. wzrost „netto” – 39
w ciągu pół roku od powołania OR

przyjęto            73

skreślono          34

zmieniło koło       0

stan na 30. listopada 2015 r.: 480.

 

w 2016 r.  wzrost „netto” – 98

przyjęto          –116

skreślono          18

zmieniło koło       4

stan na 30. listopada 2016 r.: 578.

 

w 2017 r.  wzrost „netto” – 30

przyjęto            68

skreślono          38

zmieniło koło       1

stan na 30. listopada 2017 r.: 608.

 

w 2018 r.  wzrost „netto” -> 30

przyjęto            86

skreślono          28 + 28 = 56 (10. sierpnia 2018 r. zawieszono koło Nr w Sokołowie)

zmieniło koło       0

stan na 30. listopada 2018 r.: 638.

 

w 2019 r.  wzrost „netto” -> 35

przyjęto          –    57

skreślono        –    22

zmieniło koło   –      3

stan na 30. listopada 2019 r.: 673.

 

do 24. lutego 2020 r. wzrost „netto” -> 50

przyjęto      42 + 16 po reaktywacji koła Nr 8 Sokołów-Pęcice = 58

skreślono            8

zmieniło koło         0
stan na 24. lutego 2020 r.: 723.

 

 

         Działalność nasza ukierunkowana jest na aktywne spędzanie przez Seniorów wolnego czasu, integrację środowiska oraz stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań. W tym celu organizowane są różne imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Andrzejki, Boże Narodzenie oraz wieczorki taneczne, seanse filmowe, wycieczki turystyczne jedno i kilkudniowe, turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wyjazdy do muzeów, na koncerty, spektakle teatralne i kinowe. W przypadku otrzymania dotacji z Urzędu Gminy zakres organizowanych imprez kulturalno-oświatowych jest bogatszy i łatwiej dostępny nie tylko dla naszych członków, ale także dla osób niezrzeszonych w PZERiI.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.