314

Szkolenia komputerowe dla seniorów z Gminy Michałowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja pn. „E-senior - podniesienie kompetencji komputerowych seniorów z Gminy Michałowice w celu rozwoju kapitału społecznego” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach na operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 

 

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym, działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statutu i posiada osobowość prawną.

           

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach został powołany przez Oddział Okręgowy w Warszawie w marcu 2015 r., a swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2015 roku. Terenem działalności są granice administracyjne Gminy Michałowice.

 

Działalność OR i Kół Terenowych oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu naszych członków.

Zarząd Oddziału Rejonowego ma swoją siedzibę w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w pokoju 104 na I piętrze. Członkowie Zarządu OR pełnią dyżury w środy, w godzinach 12.00-14.00. W skład Zarządu Oddziału Rejonowego wchodzą przedstawiciele wszystkich Kół Terenowych.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym, działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statutu i posiada osobowość prawną.

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach został powołany przez Oddział Okręgowy w Warszawie w marcu 2015 r., a swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2015 roku. Terenem działalności są granice administracyjne Gminy Michałowice.

 

Działalność OR i Kół Terenowych oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu naszych członków. Zarząd Oddziału Rejonowego ma swoją siedzibę w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w pokoju 104 na I piętrze. Członkowie Zarządu OR pełnią dyżury w środy, w godzinach 12.00 - 14.00. W skład Zarządu Oddziału Rejonowego wchodzą przedstawiciele wszystkich Kół Terenowych.