456

Szkolenia komputerowe dla seniorów z Gminy Michałowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja pn. „E-senior - podniesienie kompetencji komputerowych seniorów z Gminy Michałowice w celu rozwoju kapitału społecznego” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach na operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 

 

 


 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym, działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach oraz Statutu i posiada osobowość prawną.

 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach został powołany przez Oddział Okręgowy w Warszawie w marcu 2015 r., a swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2015 roku. Terenem działalności są granice administracyjne Gminy Michałowice.

Działalność OR i Kół Terenowych oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu naszych członków.

Zarząd Oddziału Rejonowego ma swoją siedzibę w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w pokojach 103 i 104 na I piętrze. Członkowie Zarządu OR pełnią dyżury w środy, w godzinach 12.00 ÷ 14.00. W skład Zarządu Oddziału Rejonowego wchodzą przedstawiciele wszystkich Kół Terenowych.

W chwili utworzenia Oddział Rejonowy w Michałowicach składał się z 7 Kół Terenowych działających w poszczególnych sołectwach i osiedlach Gminy Michałowice, zrzeszając na dzień 1. czerwca 2015 roku – 441 Seniorów. Aktualny stan osobowy, na dzień 01. lipca 2019 roku – to 668 członków, zrzeszonych w 8 kołach.

 

Liczebność członków w poszczególnych latach:

 

w 2015 r. wzrost „netto” – 39
w ciągu pół roku od powołania OR

przyjęto          –  73

skreślono        –  34

zmieniło koło   –    0

stan na 30. listopada 2015 r.: 480.

 

w 2016 r.  wzrost „netto” – 98

przyjęto          –116

skreślono        –  18

zmieniło koło   –    4

stan na 30. listopada 2016 r.: 578.

 

w 2017 r.  wzrost „netto” – 30

przyjęto          –  68

skreślono        –  38

zmieniło koło   –    1

stan na 30. listopada 2017 r.: 608.

 

w 2018 r.  wzrost „netto” -> 30

przyjęto          –  86

skreślono        –  28 + 28 = 56 (10. sierpnia 2018 r. rozwiązano koło Nr w Sokołowie)

zmieniło koło   –    0

stan na 30. listopada 2018 r.: 638.

 

w I półroczu 2019 r.  wzrost „netto” -> 30

przyjęto          –    40

skreślono        –    10

zmieniło koło   –      3

stan na 1. lipca 2019 r.: 668.

 

 

 

         Działalność nasza ukierunkowana jest na aktywne spędzanie przez Seniorów wolnego czasu, integrację środowiska oraz stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań. W tym celu organizowane są różne imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Andrzejki, Boże Narodzenie oraz wieczorki taneczne, seanse filmowe, wycieczki turystyczne jedno i kilkudniowe, turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wyjazdy do muzeów, na koncerty, spektakle teatralne i kinowe. W przypadku otrzymania dotacji z Urzędu Gminy zakres organizowanych imprez kulturalno-oświatowych jest bogatszy i łatwiej dostępny nie tylko dla naszych członków, ale także dla osób niezrzeszonych w PZERiI.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.