414

P u s z c z a   A u g u s t o w s k a

Kolejką wąskotorową przez puszczę Augustowską
Kolejką wąskotorową przez puszczę Augustowską
rejs Augustów - Studzieniczna
rejs Augustów - Studzieniczna
Studzieniczna
Studzieniczna
Solina – zapora na Sanie
Solina – zapora na Sanie

I n n e   w y p r a w y

Pieniny - Park Narodowy
Pieniny - Park Narodowy
Geometryczny środek Polski
Geometryczny środek Polski
Geometryczny środek Europy
Geometryczny środek Europy
Warszawa – Stadion Narodowy
Warszawa – Stadion Narodowy

K a z i m i e r z   D o l n y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w trakcie wycieczki zwiedzano Farę Kazimierzowską, zamek w Janowcu, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Magiczne Ogrody.

S r o m ó w

zwiedzano Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich

w Sromowie, Katedrę i Muzeum Diecezjalne w Łowiczu oraz Pałac i ogrody w Nieborowie
T w i e r d z a M o d l i n   i   Muzeum Katyńskie w Cytadeli Warszawskiej

W y s z o g r ó d – P ł o c k

 zwiedzano  Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, katedrę Płocką ze słynnymi Drzwiami Płockimi i Muzeum Diecezjalne w Płocku.

M u z e u m D u l a g 121 w Pruszkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla większości uczestników było to niezapomniane przeżycie: pobyt w miejscu, przez które przeszli mieszkańcy Warszawy po stłumieniu Powstania Warszawskiego w 1944 roku.
B o h o n i k i – Kruszyniany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

region zamieszkany przez Polskich Tatarów.

T y k o c i n – Drohiczyn

 

zwiedzano rekonstruowany zamek obronny oraz synagogę w Tykocinie, a w Drohiczynie: Katedrę (wraz z podziemiami) i Muzeum Diecezjalne oraz podziwiano wspaniałe widoki z Góry Zamkowej.
I n n e   w y p r a w y

zamek w Baranowie
zamek w Baranowie
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach
Cudowne Sanktuarium MB Łaskawej w Krzeszowie
Cudowne Sanktuarium MB Łaskawej w Krzeszowie
w Lublinie zabytkową katedrę z niesamowitą Zakrystią Akustyczną, stare miasto oraz Zamek, a w nim Kaplicę Trójcy Świętej
w Lublinie zabytkową katedrę z niesamowitą Zakrystią Akustyczną, stare miasto oraz Zamek, a w nim Kaplicę Trójcy Świętej

 

Wambierzyce odrestaurowana Bazylika
Wambierzyce odrestaurowana Bazylika
Świdnica Kościół Pokoju
Świdnica Kościół Pokoju

Wymienione wyżej wyprawy, to tylko jedna z form integracji środowiska Seniorów. Każde z kół organizuje w ciągu roku różne spotkania okolicznościowe, takie jak:
Wielkanocne Jajeczko
Wielkanocne Jajeczko
Wigilijny Opłatek
Wigilijny Opłatek
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet
Andrzejki
Andrzejki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka”, wieczory taneczne i wspólne grillowanie (fot. 025), grzybobranie, a także pod koniec roku wspólna zabawa, na której szczególnie są uhonorowani Jubilaci (fot. 026), obchodzący w mijającym roku „okrągłe” rocznice: małżeńskie (od Srebrnych Godów – „w górę”) oraz indywidualne Urodziny (od 70-tych – wzwyż).

Kolejną formą organizacji czasu Seniorów jest grupowy udział w recitalach, koncertach oraz przedstawieniach teatralnych – przede wszystkim w Mateczniku Mazowsza w Karolinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto niektóre koła organizują wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe (przed lub po sezonie letnim) w ośrodkach wypoczynkowych na terenie kraju, trwające od 5 do 10 dni. 

 

Wszystko to jest możliwe dzięki zrozumieniu potrzeb środowiska Seniorów – przez Wójta
i Radę Gminy Michałowice, wspierających swoją pomocą materialną i fizyczną działalność Oddziału Rejonowego, za co należą się  szczególne wyrazy uznania i podziękowania.

Ta dobra współpraca, to dodatkowy bodziec mobilizujący do działania i dający Seniorom wyraźny sygnał, że są potrzebni.