996

kontakt

Zarząd Oddziału Rejonowego P.Z.E.R.i I. w Michałowicach

tel.: 22 723 93 55 (w dniach dyżurów); e-mail: pzeriormichalowice|interia.eu| |pzeriormichalowice|interia.eu

L.p.

imię i nazwisko + nr koła terenowego

Funkcja

tel. kontaktowy

1.

Ewa Adamczyk nr 5 Opacz-Kolonia

Przewodnicząca Zarządu
Delegat na Zjazd
Okręgowy w Warszawie

697 684 795

2.

Elżbieta Gospodarczyk nr 3 Nowa Wieś

V-ce Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego

531 508 961

3.

Krzysztof Łopata nr 7 Komorów-Soł.

V-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego

668 519 196

4.

Teresa Rusek nr 5 Opacz-Kolonia

Skarbnik
Oddziału Rejonowego

505 258 319

5.

Ryszard Dutkiewicz nr 6 Granica

Sekretarz Zarządu
Oddziału Rejonowego

502 227 934

6.

Cecylia Gałązka nr 1 Komorów

Członek Zarządu OR

500 215 302

7.

Stanisław Kaleta nr 1 Komorów

Członek Zarządu OR

 

8.

Teresa Sładek nr 2 Michałowice

Członek Zarządu OR

790 334 316

9.

Jerzy Cegliński nr 2 Michałowice

Członek Zarządu OR

604 429 827

10.

Barbara Kozłowska-Bronisz nr 3 Nowa Wieś

Członek Zarządu OR

Delegat na Zjazd
Okręgowy w Warszawie

507 239 221

11.

Barbara Janczak nr 4 Reguły

Członek Zarządu OR

22 723 19 10

12.

Zofia Sztec nr 6 Granica

Członek Zarządu OR

696 140 333

13.

Urszula Skwierczyńska nr 7 Komorów-Soł.

Członek Zarządu OR

530 862 931

14.

Krystyna Olszak nr 8 Sokołów-Pęcice

Członek Zarządu OR

723 045 958

15.

Piotr Grel nr 9 Pęcice Małe

Członek Zarządu OR

602 827 192

16.

nr 10 Suchy Las

Członek Zarządu OR

 

Rejonowa Komisja Rewizyjna

1.

Elżbieta Ilnicka nr 6 Granica

Przewodnicząca Rejonowej Komisji Rewizyjnej

694 436 063

2.

Agnieszka Woźniak nr 9 Pęcice Małe

V-ce Przewodnicząca Rejonowej Komisji Rewizyjnej

605 361 511

3.

Bożenna Gryncewicz nr 4 Reguły

Sekretarz Rej. Kom. Rewizyjnej

535 086 366

 

 

Koła terenowe:

Funkcja

nazwisko i imię

tel. kontaktowy

siedziba i spotkania

Koło Nr 1 w Komorowie – e-mail: kolo1kom|o2.pl| |kolo1kom|o2.pl

Komorów, ul. Marii Dąbrowskiej 12/21

wtorek – 10:00 ÷ 12:00; czwartek – 14:00 ÷ 16:00

Przewodniczący

Henryk Rybkowski

602 231 649

Koło Nr 2 w Michałowicach – e-mail:

Michałowice, ul. Raszyńska 34

środa – 15:00 ÷ 17:00

Przewodniczący

Teresa Sładek

790 334 316

Koło Nr 3 w Nowej Wsi – e-mail: kolo3nowawies|gmail.com| |kolo3nowawies|gmail.com

Nowa Wieś, ul. Główna 52A

świetlica – czwartek – 16:00 ÷ 19:00

Przewodniczący

Elżbieta Gospodarczyk

531 508 961

Koło Nr 4 w Regułach – e-mail: emeryci.reguly4|vp.pl| |emeryci.reguly4|vp.pl

Reguły, ul. Wiejska 13

druga i czwarta środa miesiąca – godz. 17:00

Przewodniczący

Grażyna Domańska

660 289 300

Koło Nr 5 w Opaczy-Kolonii – e-mail: terenowekolo5|onet.pl| |terenowekolo5|onet.pl

Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90

świetlica – środa – 18:00 ÷ 20:00

Przewodniczący

Anna Taras

22 723 02 57

Koło Nr 6 w Granicy – e-mail: emeryci.granica|interia.eu| |emeryci.granica|interia.eu

Granica, ul. Czeremchy 1 Granicka Zatoka Kultury”

czwartek – 16:00 ÷ 19:00; wybrane soboty – między 13:00 a 22:00

Przewodniczący

Ryszard Dutkiewicz

793 871 372

Koło Nr 7 w Komorowie-Sołectwie – e-mail: solectwokolo7@interia.pl

Komorów Sołectwo, ul. Kaliszany 18

czwartek – 17:30 ÷ 20:00

Przewodniczący

Urszula Skwierczyńska

530 862 931

Koło Nr 8 Sokołów-Pęcice – e-mail: kolo8sokolowpecice@interia.eu

Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej

świetlica – ostatni czwartek miesiąca godz. 18:00

Przewodniczący

Gajewska Danuta

507 235 082

Koło Nr 9 w Pęcicach Małych – e-mail: pzeir.pecicemale|interia.pl| |pzeir.pecicemale|interia.pl

Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18

świetlica – druga sobota miesiąca godz. 18:00

Przewodniczący

Roman Woźniak

695 697 069

Koło Nr 10 w Suchym Lesie – e-mail: keir.suchylas@wp.pl

Suchy Las, ul. Ks. Woźniaka 6

świetlica –

Przewodniczący

Hanna Tumiłowska

888 760 271