296

Kontakt

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach został powołany przez Oddział Okręgowy w Warszawie w marcu 2015 r., a swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2015 roku. Terenem działalności są granice administracyjne Gminy Michałowice.

 

           

Działalność OR i Kół Terenowych oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu naszych członków.

Zarząd Oddziału Rejonowego ma swoją siedzibę w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w pokoju 104 na I piętrze. Członkowie Zarządu OR pełnią dyżury w środy, w godzinach 12.00 ÷ 14.00. W skład Zarządu Oddziału Rejonowego wchodzą przedstawiciele wszystkich Kół Terenowych.

 

 

Dane kontaktowe członków Zarządu Oddziału Rejonowego P.Z.E.R.i I. w Michałowicach 

  tel.: 227239355; e-mail: pzeriormichalowice|interia.eu| |pzeriormichalowice|interia.eu

 

L.p.

imię i nazwisko + nr koła terenowego

Funkcja

tel. kont.

adres e-mail

1.

Ewa Adamczyk                                  nr 5  Opacz-Kolonia

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego

697 684 795

adewa|onet.pl| |adewa|onet.pl

2.

Cecylia Gałązka                                nr 1  Komorów

V-ce Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego

500 215 302

 

3.

Teresa Sładek                                    nr 2  Michałowice

V-ce Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego

790 334 316

 

4.

Aleksandra Pyz-Szukalska                        nr 6  Granica

Skarbnik
Oddziału Rejonowego

604 518 302

alex.pyz-s|wp.pl| |alex.pyz-s|wp.pl

5.

Ryszard Dutkiewicz                           nr 6  Granica

Sekretarz Zarządu
Oddziału Rejonowego

502 227 934

jrmdudek|gmail.com| |jrmdudek|gmail.com

6.

Maria Marczak                                 nr 2  Michałowice

Członek Zarządu OR

22 723 93 92

 

7.

Elżbieta Gospodarczyk                        nr 3  Nowa Wieś

Członek Zarządu OR

531 508 961

ela.gospodarczyk|gmail.com| |ela.gospodarczyk|gmail.com

8.

Barbara Janczak                               nr 4  Reguły

Członek Zarządu OR

22 723 19 10

 

9.

Anna Taras                                        nr 5  Opacz-Kolonia

Członek Zarządu OR

22 723 02 57

annataras|onet.pl| |annataras|onet.pl

10.

Krzysztof Łopata                              nr 7  Komorów-Soł.

Członek Zarządu OR
Delegat na Okręgowy Zjazd
do Oddziału Okręgowego
w Warszawie

668 519 196

krzysztofsadowa|op.pl| |krzysztofsadowa|op.pl

11.

Waldemar Szelągowski                        nr 8  Sokołów

Członek Zarządu OR

781 302 012

 

12.

Ewa Kaczorowska                             nr 9  Pęcice Małe

Członek Zarządu OR

698 639 737

 

13.

Maria Siecińska                                 nr 2  Michałowice

Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej

502 423 121

sieciusenior|wp.pl| |sieciusenior|wp.pl

14.

Barbara Kozłowska-Bronisz                       nr 3  Nowa Wieś

V-ce Przewodn. Rejonowej Komisji Rewizyjnej

507 239 221

 

15.

Elżbieta Drążkiewicz                                      nr 1  Komorów

Sekretarz Rej. Kom. Rewizyjnej

500 592 618

e.drazkiewicz|onet.pl| |e.drazkiewicz|onet.pl

16.

Bożenna Gryncewicz                         nr 4  Reguły

Członek Rej. Komisji Rewizyjnej

535 086 366

bozenna2810|wp.pl| |bozenna2810|wp.pl

 

 

 

W chwili utworzenia Oddział Rejonowy w Michałowicach składał się z 7 Kół Terenowych działających w poszczególnych sołectwach i osiedlach Gminy Michałowice, zrzeszając na dzień 1. czerwca 2015 roku – 441 Seniorów. Aktualny stan osobowy, na dzień 26. października 2017 roku – to 619 członków, zrzeszonych w 9 kołach.

 
 
 

Dane kontaktowe członków Zarządów Kół Terenowych Oddziału Rejonowego P.Z.E.R. i I. w Michałowicach

 

Funkcja

nazwisko i imię

tel. kontaktowy

adres e-mail

siedziba i dyżury

Koło Nr 1 w Komorowie – e-mail: kolo1kom|o2.pl| |kolo1kom|o2.pl

Komorów, ul. Marii Dąbrowskiej 12/21

wtorek – 10:00 ÷ 12:00; czwartek – 14:00 ÷ 16:00

Przewodniczący

Henryk Rybkowski

602 231 649

henryk_rybkowski|gazeta.pl| |henryk_rybkowski|gazeta.pl

Koło Nr 2 w Michałowicach

Michałowice, ul. Raszyńska 34

środa – 15:00 ÷ 17:00

Przewodniczący

Teresa Sładek

790 334 316

 

Koło Nr 3 w Nowej Wsi – e-mail: kolo3nowawies|gmail.com| |kolo3nowawies|gmail.com

Nowa Wieś, ul. Główna 52A

świetlica – czwartek – 16:00 ÷ 19:00

Przewodniczący

Elżbieta Gospodarczyk

531 508 961

ela.gospodarczyk|gmail.com| |ela.gospodarczyk|gmail.com

Koło Nr 4 w Regułach – e-mail: emeryci.reguly4|vp.pl| |emeryci.reguly4|vp.pl  

Reguły, ul. Wiejska 13

miejsce i dni spotkań w trakcie ustalania

Przewodniczący

Barbara Jaśkowiec

503 434 650

b.jaskowiec|gmail.com| |b.jaskowiec|gmail.com

Koło Nr 5 w Opaczy-Kolonii – e-mail: terenowekolo5|onet.pl| |terenowekolo5|onet.pl

Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90

świetlica – środa – 18:00 ÷ 20:00

Przewodniczący

Anna Taras

22 723 02 57

annataras|onet.pl| |annataras|onet.pl

Koło Nr 6 w Granicy – e-mail: emeryci.granica|interia.eu| |emeryci.granica|interia.eu

Granica, ul. Czeremchy 1

„Granicka Zatoka Kultury” – czwartek – 17:00 ÷ 19:00

Przewodniczący

Ryszard Dutkiewicz

793 871 372

jrmdudek|gmail.com| |jrmdudek|gmail.com

Koło Nr 7 w Komorowie-Sołectwie – e-mail: koloterenowe7|interia.pl| |koloterenowe7|interia.pl

Komorów Sołectwo, ul. Kaliszany 18

czwartek – 17:30 ÷ 20:00

Przewodniczący

Urszula Skwierczyńska

530 862 931

barteks0|vp.pl| |barteks0|vp.pl

Koło Nr 8 w Sokołowie – e-mail: jadwiga67|onet.pl| |jadwiga67|onet.pl

Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej
„Oaza Spokoju” – sobota – 17:00 ÷ 19:00

Przewodniczący

Grzegorz Biedrzycki

511 380 455

 

Koło Nr 9 w Pęcicach Małych – e-mail: pzeir.pecicemale|interia.pl| |pzeir.pecicemale|interia.pl

Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18

świetlica – druga sobota miesiąca godz. 18:00

Przewodniczący

Roman Woźniak

695 697 069

wozniak.roman|gmail.com| |wozniak.roman|gmail.com